Projectes Urbanístics

L’especulació urbanística amenaça amb força la costa de Begur

A Begur, un municipi encantador de la Costa Brava que durant els mesos estivals multiplica per deu la seva població habitual, l’Ajuntament està impulsant el desenvolupament urbanístic de múltiples sectors (veure alguns casos a sota), posant en greu perill el patrimoni natural i cultural del municipi.

Un dels principals projectes urbanístics que pretén dur a terme l’Ajuntament de Begur és la construcció en 70 hectàrees situades en l’última cala relativament verge de la seva costa, concretament a la cala d’Aiguafreda.

El sostre total previst és de 145.564 metres quadrats. El Pla permet construir centenars d’habitatges de segona residència, la majoria unifamiliars, sense comptar les noves places hoteleres a edificar en els 4 emplaçaments previstos (incloent 3 nous hotels). Tot això, sense el suport de cap estudi d’impacte ambiental, ni paisatgístic.

Actualment, prop del 20% de la zona urbanitzable en les proximitats de la cala d’Aiguafreda ja està consolidada, és a dir construïda. Ara, l’Ajuntament de Begur pretén consolidar el 80% restant. Més de la meitat del sòl d’aprofitament privat pertany a Comercial Cap Sa Sal, S.L., propietat d’una coneguda família colombiana.

Per aquests motius, nombroses entitats i veïns de la zona ens hem començant a organitzar. Entre els aspectes que més ens preocupen són la manca de transparència de l’Ajuntament de Begur i, sobretot, la preocupació per l’impacte ambiental que ocasionaria un desenvolupament urbanístic d’aquestes dimensions.

aiguafreda

La urbanització d’aquest tram de la costa, que limita amb els espais protegits “Muntanyes de Begur” del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i “Litoral del Baix Empordà” de la Xarxa Natura 2000, compta amb un informe favorable de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 2016. En aquest informe d’avaluació ambiental, que només ocupa 7 pàgines, els encarregats de la Generalitat es limiten a avaluar si la zona urbanitzable envaeix o limita amb els espais protegits i ometen qualsevol altre tipus d’avaluació ambiental concreta.

Per aquests motius, Ecologistes en Acció i altres entitats i persones individuals que conformem la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda creiem que l’informe de la Generalitat no pot considerar-se sota cap concepte una avaluació ambiental, ja que no analitza la capacitat de càrrega de la zona, l’impacte de les noves edificacions, ni de les piscines que s’hi construirien, la forçosa tala dels boscos existents amb el devastador impacte sobre la fauna i la flora, l’impacte de l’augment del trànsit rodat, dels residus generats o, entre d’altres, dels recursos hídrics necessaris. Per una altra banda, el pla d’ordenació impulsat per l’ajuntament tampoc compta amb una Avaluació ambiental estratègica.

La Memòria del projecte de l’Ajuntament de Begur només indica que la modificació urbanística no ha de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica. Una afirmació que la Plataforma tampoc compartim, doncs considerem que la memòria simplement omet els impactes ambientals derivats de la construcció de centenars d’habitatges en aquest tram del litoral, que ja pateix una saturació altament insostenible els mesos d’estiu. A més, tampoc té en consideració la necessitat d’un programa de vigilància, ni inclou una avaluació de les repercussions de la urbanització sobre la integritat de les zones protegides que envolten la cala.

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda considerem que en el context actual d’escassetat de recursos naturals i de canvi climàtic, les actuacions urbanístiques especulatives com aquesta haurien de formar part del passat, no del futur que volem construir. Així doncs, per aquests i molts altres motius, ens hem personat en el tràmit d’informació pública de la Modificació puntual del POUM de Begur en la zona d’Aiguafreda i el passat més de juliol varem lliurar a l’Ajuntament de Begur nombroses al·legacions firmades per vora un miler de persones.

Ara bé, tot i que actualment ens estem centrant majoritàriament en la cala d’Aiguafreda per la magnitud d’aquest projecte, tenim la intenció d’anar cobrint en els propers mesos (dintre de les nostres possibilitats) altres projectes urbanístics clarament insostenibles que es pretenen desenvolupar a Begur. Entre els quals volem destacar:

  • Urbanització a la cantera de s’Antiga): Pedrera que durant anys va operar de manera irregular i que s’hauria d’haver restaurant íntegrament. Actualment si estan construint 24 habitatges de luxe.
  • Urbanització Van de Walle (Sa Riera): Actualment s’està procedint a la construcció d’un espai hoteler de luxe i fins a 56 “vivendes prèmium” a tocar del nucli urbà de Sa Riera amb un augment de freqüentació i del trànsit rodat clarament inassumibles com a conseqüència de les dimensions i de l’orografia de Sa Riera.
  • Noves carreteres d’accés: Aquestes noves edificacions descrites anteriorment van acompanyades de l’obertura de noves vies d’accés a través del bosc per facilitar la circulació entre Begur-s’Antiga-Aiguafreda.
  • Urbanitzacions Mas Mató, Cala del Rei i Port Des Pi: Totes les urbanitzacions properes a la platja de Sa Riera, així com d’altres zones litorals del municipi, estan patint una forta pressió urbanística. En els dos últims anys s’han construït com a mínim una cinquantena de xalets amb un elevadíssim impacte paisatgístic sobre les zones boscoses d’elevada pendent que rodegen les cales.

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda considerem que l’especulació urbanística posa en perill el caràcter autèntic amb què l’ajuntament es publicita. A més, no entenem com Begur pot estar subscrit a la Xarxa Estatal de Municipis per la Qualitat de Vida, una aliança adscrita a la filosofia Slow City, quan precisament el consistori està promovent tot el contrari, destrucció del litoral, augment de la pressió turística, del trànsit rodat, de la contaminació i del consum de recursos naturals escassos. Per tots aquests motius, nombroses entitats i veïns ens estem organitzant per intentar frenar aquests disbarats. Ens ajudes?

Mapes creats per la Plataforma Salvem Aiguafreda per mostrar a la ciutadania l’abast del projecte urbanístic impulsat per l’Ajuntament de Begur. Per veure i descarregar els mapes en major resolució accediu a la secció Imatges i Mapes.