Notícies pròpies, Totes les notícies

I què passarà amb l’hàbitat de les aus protegides?

La merla blava, el duc, el falcó pelegrí, el falciot pàl·lid, el corb marí i l’àliga cuabarrada són espècies d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats (Directiva 79/409/CEE). L’àliga cuabarrada, a més, és una espècie amenaçada (Decret Legislatiu 2/2008). Totes aquests espècies són presents al municipi de Begur i, en concret, a la zona d’Aiguafreda.

Póster aus @SOSAiguafreda

Així doncs, des de la Plataforma ens preguntem si la macrourbanització que es pretén dur a terme en aquesta cala, rodejada d’espais naturals protegits, no afectaria greument els hàbitats d’aquestes espècies. En cas afirmatiu, l’Ajuntament de Begur no estaria contravenint greument la normativa pel que fa la protecció de les aus?