Notícies pròpies, Totes les notícies

Al•legacions al Pla Director Urbanístic del litoral gironí

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur presenta, conjuntament amb Ecologistes en Acció de Catalunya, les al·legacions al Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, així com les al·legacions corresponents al Document Ambiental Estratègic.

El document presentat, tot i que contempla aspectes generals de la Costa Brava, fa un anàlisi profund del model urbanístic de Begur (Baix Empordà), per tractar-se d’una de les viles de la Costa Brava amb major potencial edificatori i que incompleix àmpliament el creixement previst en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

Imagen1

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar el mes de febrer passat la revisió del Pla Director Urbanístic (PDU) del litoral gironí, per tal de personar-se en aquest tràmit, Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda han presentat nombroses al·legacions a aquest Pla, implorant a la Generalitat de Catalunya que impulsi un canvi de rumb radical amb respecte el model urbanístic actual de la Costa Brava, per tractar-se d’un model clarament depredador amb els recursos naturals escassos i els paisatges de la zona. En les al·legacions presentades, les entitats han volgut centrar principalment el focus en Begur, un municipi del Baix Empordà que consta d’uns 4.200 habitants i que pateix una forta sobresaturació turística els mesos d’estiu, quan la seva població pot arribar a multiplicar-se per 10.

En aquesta petita vila, situada al bell mig de la Costa Brava, més del 64% dels seus habitatges són segones residències que es troben distribuïdes en les 48 urbanitzacions disperses per tot el municipi. Tot i que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines de 2010 assigna a Begur l’estratègia de Creixement moderat (amb un creixement màxim de 24,12 hectàrees), el municipi ha quintuplicat la superfície permesa pel citat Pla. A banda, el planejament urbanístic actual contempla el desenvolupament de nombrosos sectors per tot el terme municipal, un aspecte que posa en greu perill el futur de la vila.

Concretament, Begur té fins a 38 sectors que es podrien arribar a desenvolupar (23 dels quals han estat inclosos en la moratòria presentada per la Generalitat de Catalunya i llur desclassificació dependrà del PDU en curs d’elaboració), la majoria d’aquests sectors són zones naturals, situades en pendents superiors al 20% i a distàncies inferiors als 2 quilòmetres de la costa. En conjunt, es podria arribar a construir en aquest petit municipi més de 1.000 noves vivendes i fins a 6 nous hotels. Construccions que, en alguns casos, es situen en zones compreses dintre de la Xarxa Natura 2000 i el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (PEIN) Muntanyes de Begur, i alhora afecten hàbitats prioritaris a conservar de gran interès natural.

Així doncs, tenint en compte tots aquests aspectes i els impactes potencials i acumulatius que el model urbanístic podria implicar sobre la socio-economia del municipi, però també sobre els valors ambientals i culturals de Begur, les entitats han presentat nombroses al·legacions, algunes de les quals són:

  • Que s’afegeixi en la memòria del PDU del litoral gironí l’estratègia d’Extensió 0 i que es desclassifiquin els 38 sectors de Begur per tal de preservar la connectivitat, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals de la vila.
  • La desclassificació de la parcel·la del Carrer de s’Antiga 9 on es pretén construir una mansió de quatre plantes a primera línea de mar sobre la Cala de Port Des Pi (Sa Riera).
  • Garantir eficaçment la protecció dels boscos i dels espais naturals existents i no permetre edificar en sectors que es superposen amb els espais de la XN2000 i del PEIN Muntanyes de Begur.
  • Garantir eficaçment la protecció de la biodiversitat i de les espècies animals i vegetals vulnerables presents al municipi.
  • Ampliar els criteris i la informació relativa a la connectivitat ecològica i aplicar mesures per protegir els connectors i les zones tampó.
  • Suspendre les competències planificadores de Begur fins que no es realitzi una revisió del planejament general del municipi per adaptar-lo a la legalitat vigent.
  • Que el PDU parteixi d’una avaluació ambiental estratègica ordinària que serveixi realment per a que el futur desenvolupament tingui en compte tots els impactes, inclosos els acumulatius.
  • Garantir altres aspectes de caràcter més social i econòmic com ara l’accés a un habitatge digne i adequat com a primera residència i potenciar un urbanisme molt menys depredador amb el territori, el conjunt de la ciutadania i els recursos naturals.
  • Exigir que el creixement urbanístic de la Begur es basi íntegrament en “les necessitats reals” d’habitatge de primera residència.
  • En definitiva, es sol·licita a la Generalitat de Catalunya que impulsi un canvi valent i decidit amb respecte el model urbanístic actual, i que posi en primer terme les necessitats reals dels residents de Begur, així com dels valors ambientals, naturals, paisatgístics, patrimonials i identitaris de la vila.

Enllaç per accedir i descarregar les al·legacions.