Notícies pròpies, Totes les notícies

Els ecologistes porten el cas de la Pedrera de s’Antiga de Begur al Jutjat Contenciós

El Jutjat de Girona admet a tràmit el Recurs Contenciós interposat per Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur sobre la construcció de nous habitatges que està tenint lloc a la Pedrera de s’Antiga, al municipi de Begur (Baix Empordà).

Les entitats porten al jutjat aquest cas doncs la Junta de Govern de l’Ajuntament de Begur va acordar desestimar, el passat mes de gener, la denúncia urbanística que les entitats havien presentat mesos abans.

Pedrera de s'Antiga 2BR

El Jutjat Contenciós número 1 de Girona admet a tràmit el Recurs Contenciós interposat per Ecologistes en Acció i la plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur (ambdues entitats integrades a SOS Costa Brava) contra la llicència d’obres al sector de la Pedrera de s’Antiga, un paratge situat entre les cales d’Aiguafreda i Sa Riera, en plena costa de Begur.

En aquesta denúncia, a banda de sol·licitar al Jutjat Contenciós la immediata paralització de les obres i la íntegra restauració de l’espai, també s’impugna indirectament el Pla d’ordenació urbanística Municipal (POUM) de Begur de 2003 i el Pla Parcial urbanístic del sector S-28 “Pedrera de s’Antiga” de 2013. Entre els motius d’aquesta impugnació consten el d’haver atorgat il·legalment la classificació de sòl urbanitzable a uns terrenys de naturalesa forestal, amb importants valors naturals i paisatgístics, que estaven afectats pel deure de restauració i que, entre d’altres aspectes, presentaven pendents superiors al 20%, de manera que s’haurien d’haver classificat com a sòl no urbanitzable. Tal i com obliga la llei d’urbanisme de Catalunya vigent des del 2004, any a partir del qual està prohibit construir en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Per una altra banda, les entitats també denuncien la concessió d’un tracte singular i de favor per part de l’Ajuntament de Begur a l’empresa promotora en permetre requalificar com a sòl urbanitzable aquests terrenys, mitjançant la signatura d’un conveni urbanístic que les entitats consideren il·legal i que va tenir lloc al marge de l’interès públic. Una requalificació que a més es va dur a terme malgrat l’existència d’un informe del 2003 del Departament de Medi Ambient de la Delegació Territorial a Girona que ho desaconsellava, per tractar-se d’una zona de naturalesa forestal.

La pedrera objecte de la denúncia es tracta d’una explotació del 1972 que durant anys es va extralimitar en la seva activitat, i que finalment va ser abandonada l’any 2002 sense que mai s’hagi complert (ni per part de l’explotadora, ni per part de l’Administració pública que fins i tot havia ordenat l’execució subsidiària) l’obligació legal de restauració del paratge. Tot i així, un cop aturada l’activitat extractiva, l’espai s’havia regenerat progressivament de manera natural. En els últims mesos, però, la zona ha tornat a degradar-se per donar pas a una nova urbanització en la que s’estan construint 5 habitatges (la primera fase de 24 habitatges previstos) amb un enorme impacte visual i paisatgístic a kilòmetres de distància.

Per una altra banda, les entitats al·leguen que aquesta actuació urbanística infringeix totes les Directrius de Paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, i alhora permet la creació d’una barrera arquitectònica i una pantalla edificatòria de gran magnitud a la primera línia del litoral, aspectes prohibits per la Llei de Costes. I afegeixen que les obres d’urbanització estan afectant una zona catalogada com a “Sector de connexió”, zona essencial per garantir la connectivitat ambiental amb l’Espai Natural Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000, espais amb els que a més la pedrera es superposa parcialment.

No obstant les múltiples irregularitats detectades, el mes de març de 2018 l’Ajuntament de Begur va atorgar la llicència d’obres a la Pedrera de s’Antiga, tot i que no la podia haver atorgat doncs encara no s’havia aprovat el Projecte d’Urbanització, una aprovació que no va tenir lloc fins el 10 de desembre de 2018 (pocs dies després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat anunciés als alcaldes una moratòria imminent a primera línea de la Costa Brava). Al gener de 2019 la Generalitat de Catalunya va incloure finalment aquest sector dintre de la primera moratòria de tramitacions i llicències en la franja litoral de la Costa Brava. Malauradament, al ja disposar de la llicència d’obres per part de l’Ajuntament, els actes d’edificació continuen en aquest antic paratge natural.

Finalment, cal constatar que l’Ajuntament de Begur s’ha oposat a que es paralitzin cautelarment les obres mentre duri el procediment judicial. Extrem que és demostratiu del posicionament de l’actual equip de govern a favor del promotor de les obres i en contra del interès general de preservar el paisatge i el medi ambient del municipi.

Més informació sobre aquest cas: https://salvemaiguafreda.com/inici-projecte-urbanistic/el-cas-de-la-pedrera-de-santiga/