Notícies pròpies, Totes les notícies

Nova denúncia contra l’Ajuntament de Begur per atorgar una llicència d’obres que permet edificar en terrenys de la Xarxa Natura 2000

  • Ecologistes en Acció i SOS Aiguafreda-Salvem Begur presenten una nova denúncia davant de l’Ajuntament de Begur (Baix Empordà). En aquesta ocasió les entitats impugnen una llicència d’obres que permet edificar en una zona de Montcal, situada en plena Xarxa Natura 2000 i sobre un Hàbitat d’Interès Comunitari.
  • Amb aquesta acció, les entitats ecologistes ja sumen més de 6 denúncies urbanístiques presentades contra l’Ajuntament de Begur en els últims dos anys.

Begur, 7 de juliol de 2020

Ecologistes en Acció de Catalunya, en representació de SOS Aiguafreda-Salvem Begur, ha presentat una nova denúncia davant de l’Ajuntament de Begur. En aquesta ocasió les entitats ecologistes -que estan integrades alhora dintre la Plataforma SOS Costa Brava- impugnen una llicència d’obres que permet edificar uns terrenys situats al sector de Montcal, concretament, en una parcel·la situada en l’Avinguda Montcal número 27 (parcel·la amb referència cadastral 7028212EG1472N).

A banda dels nombrosos motius que fonamenten la impugnació de la llicència d’obres (veure recurs presentat), les entitats mostren el seu malestar contra la Junta de Govern de Begur per haver atorgat la llicència d’obres el passat 28 d’abril, durant el confinament, malgrat la paralització de tramitació d’expedients decretada durant l’estat d’alarma. Però, sobretot, les entitats destaquen en el recurs interposat les nombroses irregularitats que suposaria aquesta obra, pel fet d’afectar terrenys de naturalesa forestal inclosos en la Xarxa Natura 2000 i l’Espai d’Interès Natural (EIN) Muntanyes de Begur.

Segons Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció i Salvem Begur “aquestes figures haurien de permetre que aquest espai natural fos objecte d’especial protecció, i no pas objecte d’especulació urbanística”. Chaparro, a més, afegeix “teníem esperances amb el canvi de consistori, però malauradament no apreciem cap canvi positiu substancial. De fet, amb aquesta nova actuació, l’Ajuntament està promovent de nou el model urbanístic obsolet i depredador del territori al qual ja estàvem acostumades, basat en la construcció de més segones residències en zones d’alt valor natural. Un model que només beneficia a un petit nombre de persones, en lloc dels interessos del conjunt de la ciutadania”.

Entre les nombroses irregularitats denunciades, les entitats remarquen la il·legalitat, per part de l’Ajuntament de Begur, d’autoritzar l’edificació d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina en terrenys inclosos en la Directiva Hàbitats, una directiva europea d’obligat compliment relativa a la conservació dels hàbitats naturals. Tant és així, que l’advocat de Salvem Begur i de la Plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, alerta  sobre “la il·legalitat que suposaria edificar sobre dunes amb pineda mediterrània, per tractar-se d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari a conservar, així com la nul·litat de ple dret que suposaria permetre edificar terrenys amb naturalesa forestal, fet que infringiria, a més, el compliment de la Llei Forestal de Catalunya”.

La gravetat d’aquest cas, que pot comportar la destrucció d’un hàbitat d’interès comunitari prioritari, ha fet que les entitats ecologistes demanin expressament al Secretari Municipal que adverteixi als membres del Consistori de la possible irregularitat comesa i adverteixi de les il·legalitats denunciades a l’hora de resoldre el recurs interposat. Alhora, formulen també un advertiment de poder incórrer en responsabilitats de tot ordre, incloses les penals, pel supòsit del fet que no s’adoptin mesures de manera immediata i no se suspengui la llicència d’obres, car els terrenys inclosos a l’EIN Muntanyes de Begur haurien de comptar amb la màxima protecció.

Per concloure, de Ribot, lamenta que “malgrat haver transcorregut nous mesos des de la denúncia urbanística i la petició de revisió d’ofici del Projecte d’urbanització i del Pla Parcial del sector S-21 Montcal (veure denúncia presentada el passat agost de 2019), l’Ajuntament de Begur encara no hagi tingut temps d’haver tramitat ni contestat aquella denúncia, però, en canvi, la Junta de Govern Local sí que ha tingut temps per atorgar una llicència d’obres, en ple confinament, i malgrat la suspensió de terminis administratius i la paralització d’expedients derivada de la declaració d’estat d’alarma”.

Mapa Montcal