Notícies pròpies, Totes les notícies

La gran operació especulativa a la Pedrera de s’Antiga torna a posar Begur en el punt de mira

Les entitats SOS Costa Brava, Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur, convoquen una roda de premsa a la platja de Sa Riera per donar a conèixer les darreres actuacions realitzades contra la urbanització a la Pedrera de s’Antiga a Begur.

En aquesta ocasió, les entitats denuncien públicament les 3 noves edificacions autoritzades per l’Ajuntament de Begur, corresponents a la 2a fase de construcció a la Pedrera, i alhora posen en evidència la gran operació especulativa fruit de la requalificació dels terrenys d’aquesta antiga pedrera que s’haurien d’haver restaurat.

Les entitats SOS Costa Brava, Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur han convocat aquest divendres 11 de febrer a la platja de Sa Riera una roda de premsa per donar a conèixer els nous passos que han iniciat relatius a la polèmica urbanització a la Pedrera de s’Antiga a Begur.

La setmana passada (concretament el 4 de febrer), les entitats van interposar una nova denúncia urbanística contra les noves obres autoritzades a la Pedrera de s’Antiga, impugnant la llicència atorgada per l’Ajuntament de Begur que ha autoritzat 3 nous habitatges. Denuncia fomentada per les greus irregularitats que comporten aquestes obres i pel greu impacte ambiental i paisatgístic.

Precisament, el passat 20 de gener de 2022, en el procés judicial relatiu a les obres d’urbanització i edificació de la 1ª fase del projecte (construcció dels 5 primers habitatges), es van presentar diversos informes pericials, entre els quals l’emès pel Laboratori d’Anàlisi de Paisatge de la Universitat de Girona, informe que confirma les irregularitats denunciades per les entitats. Entre les quals destaquen les següents:

 • La requalificació irregular d’aquests terrenys que foren una antiga pedrera i que s’havia de restaurar. Requalificació que s’efectuà amb signatura d’un conveni urbanístic que va permetre passar de sòl no urbanitzable a sòl urbanitzable (Sector S-28) amb un potencial de 24 habitatges.
 • L’afectació parcial a l’espai protegit Muntanyes de Begur, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) i la Xarxa Natura 2000, amb la urbanització dels accessos i vials.
 • La naturalesa forestal dels terrenys, i l’existència d’un informe del Departament de Medi Ambient de 17 de Març de 2003 indicant que no es requalifiqués aquest sector.
 • La infracció de la prohibició d’urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20%.
 • Un impacte visual i paisatgístic crític i incompatible amb els valors presents a l’àrea. Així com la manca d’emissió del preceptiu Informe d’impacte i integració paisatgística per part de l’òrgan competent en matèria de paisatge de la Generalitat de Catalunya.
 • Concessió de la llicència i inici de les obres abans de la urbanització del vial d’accés i sense exigir la prestació d’aval pel 100% de l’obra urbanitzadora.
 • Producció d’una reserva de dispensació i atorgament d’un tracte singular i de favor en requalificar els terrenys que eren de sòl no urbanitzable (SNU) i de naturalesa forestal, prèvia signatura d’un conveni amb els propietaris i pagament de la quantitat de 414.698,35€.
 • Producció d’un supòsit de desviació de poder prohibit per l’ordenament jurídic en permetre no restaurar l’activitat extractiva de l’antiga pedrera, amb vulneració del Programa de Restauració, etc.

Durant la roda de premsa, les entitats també han donat a conèixer les darreres novetats que s’ha produït en el procés judicial que es segueix davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona en impugnació de les obres d’edificació de la 1ª fase (corresponent a l’edificació de 5 habitatges). Procés judicial que té per objecte l’anul·lació de la llicència d’obres amb peticions d’enderroc de tot allò construït i la restauració de tot el sòl afectat.

Tanmateix, les entitats han volgut així mateix incidir en la important operació especulativa entorn el sector de la Pedrera de s’Antiga de Begur. Actualment, es troben en venda 4 dels habitatges construïts per un import total d’uns 8.330.000€, és a dir, una mitjana propera als 2 milions d’euros per xalet. Situació que per les entitats corrobora que l’operació de requalificació del sòl de l’antiga pedrera, permetent construir fins a 24 nous habitatges, és en realitat una operació especulativa que hauria de ser vista com veritable escàndol públic.

Front a això, les entitats recorden els següents fets:

 1. Es van requalificar els terrenys de 3,1 hectàrees que eren sòl no urbanitzable i que per llei s’havien de restaurar i revegetar.
 2. La requalificació es va efectuar amb la signatura d’un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Begur i el promotor i mitjançant un pagament de 414.698,35€.
 3. Es va permetre al Promotor implantar 24 habitatges a l’antiga Pedrera.
 4. El 10% de cessió d’aprofitament urbanístic del sector que s’havia de cedir obligatòria i gratuïtament, no s’ha efectuat en terrenys en aquest àmbit.
 5. El conveni preveia un pagament substitutori en concepte de cessió del 10% de tan sols 37.699,80€.

Però a més dels aspectes especulatius, a criteri de les entitats les actuacions d’urbanització i edificació a la Pedrera de s’Antiga són també un greu atemptat al patrimoni natural, ambiental i paisatgístic de Begur, raó per la qual reiteren que continuaran actuant per intentar revertir aquesta actuació urbanística.

Finalment, les entitats lamenten i denuncien la continuada i reiterada falta de respecte de l’Ajuntament de Begur pel medi natural, pel paisatge i per l’EIN Muntanyes de Begur. I pel fet que l’Ajuntament es posicioni sempre favorablement a promoure el totxo en el seu municipi. Tal i com s’ha evidenciat al permetre la 2ª fase d’edificació a la Pedrera de s’Antiga, però també pel fet d’haver impugnat el Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles del litoral gironí aprovat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reduir els àmbits protegits pel PDU.