Notícies pròpies, Totes les notícies

El dissabte 13 d’abril vine al Vermut Festiu que organitzem a Begur. T’hi esperem!

Per fer front a les múltiples despeses que tenim SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur fruit de les múltiples accions que hem impulsat per salvar la cala d’Aiguafreda, la Pedrera de s’Antiga, els Jardins de Sa Riera, la mansió a Port des Pi, etc., i dels informes tècnics que hem hagut d’encarregar, hem organitzat aquest recital teatralitzat a Begur.

Us esperem el dissabte 13 d’abril a les 12h al Casino Cultural de Begur! ☀🎤🍹

Us preguem màxima difusió: https://www.facebook.com/events/1082898198568723/

Moltes gràcies!

Póster 13 d'abril

Notícies pròpies, Totes les notícies

Carta oberta dirigida a l’Alcalde de Begur i al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Imatge Begur

Begur, 29 de març de 2019

Benvolgut Senyor Loureiro (Alcalde de Begur),
Benvolgut Senyor Calvet (Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya),

Vostès i nosaltres no ens hauríem d’haver conegut en circumstàncies com aquestes. Però ho hem fet i no s’imaginen quant ho sentim, perquè la causa és el seu posicionament connivent amb la destrucció del nostre territori, un territori que vostès asseguren estimar, però que no demostren fer-ho. No obstant això, atès que més injust que l’engany és la falsa acusació, els volem demostrar en aquesta carta oberta el que diem, tant a vostès com a qualsevol que vulgui llegir-la.

En primer lloc, volem destacar que el lamentable augment de l’activitat constructora depredadora a la Costa Brava dels darrers tres anys és fàcilment demostrable. En aquest període de temps, l’activitat immobiliària s’ha incrementat exponencialment, especialment a Begur, amb la presentació massiva de Projectes de gestió urbanística per a la transformació desproporcionada de sòls d’alt valor ecològic i paisatgístic i de sol·licituds de llicències, per part de promotors, molts dels quals procedents de fons d’inversió estrangers. Cap d’aquestes actuacions immobiliàries té per finalitat la satisfacció, ni directa ni indirecta, d’un interès públic comú, sinó que totes elles estan exclusivament abocades a la satisfacció de l’interès privat d’uns pocs, que, majoritàriament, després de construir en grans extensions de sòl verge, marxaran sense importar-los les repercussions ambientals i socials de les seves obres.

En segon terme, els volem indicar que també és un fet fàcilment demostrable que l’increment exponencial de l’activitat immobiliària ha anat acompanyada d’una activitat urbanística d’igual proporció per part dels Ajuntaments (especialment del de Begur), i per part, també, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, administracions públiques, ambdues, encarregades per mandat legal de vetllar per un urbanisme sostenible, sense cap excepció possible. Sense la seva cooperació necessària, avui el nostre territori no estaria amenaçat i nosaltres no estaríem escrivint aquesta carta.

En efecte, l’Ajuntament de Begur ha tingut en aquesta legislatura una prolífica activitat urbanística que ha permès que els promotors hagin anat consolidant pretensions immobiliàries prohibides per insostenibles en els sòls més controvertits. Sòls situats tots ells en pendents superiors al 20%, en els quals la Llei, amb independència de quina sigui la classificació urbanística dels terrenys, prohibeix construir res. Amb la seva actuació proactiva, l’Ajuntament de Begur ha reforçat la posició indefensable d’aquests promotors i inversament, ha afeblit i ha impossibilitat la protecció que requerien els sòls amenaçats.

Així, respecte a la “Pedrera de S’Antiga”, en data 20 de febrer de 2018, la Junta de Govern de Begur va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació per la transformació de la pedrera NO restaurada en un complex immobiliari. La construcció en aquesta pedrera, situada en la franja dels 500 metres del domini públic marítim terrestre i que a més es superposa amb espais d’especial protecció de la Xarxa Natura 2000 i el PEIN Muntanyes de Begur, s’està portant a terme per l’associació d’un conegut promotor i constructor de la zona (fill d’un exalcalde de Begur) amb un fons d’inversió estranger. Per a poder aconseguir-ho, l’Ajuntament va haver de requalificar els terrenys, i tramitar simultàniament una Modificació del POUM que permetés un accés rodat que aquest àmbit no tenia i sense el qual ni el Projecte de reparcel·lació ni el d’urbanització mai s’haguessin pogut aprovar, doncs la Llei d’Urbanisme no ho permet. La Comissió d’Urbanisme de Girona va aprovar aquesta Modificació sense, ni tan sols plantejat-se que estava premiant la falta de restauració d’una pedrera en un entorn d’alt valor ambiental i paisatgístic, i multiplicant el valor patrimonial d’aquest sòl en benefici exclusiu del seu propietari, facilitant així la conversió d’aquest espai en un sòl urbanitzable del màxim interès lucratiu.

En data 6 de març de 2018, l’Ajuntament va atorgar les llicències d’obres a la Pedrera de s’Antiga, tot i que no les podia atorgar doncs encara no s’havia aprovat el Projecte d’Urbanització que, finalment, el Consistori va aprovar passat uns mesos, concretament el dia 10 de desembre de 2018. Cal constatar que aquesta aprovació va ser atorgada pocs dies després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat anunciés als alcaldes, el 16 de novembre de 2018, una moratòria imminent a primera línea de la Costa Brava. Un aspecte que va accelerar les gestions per part de l’Ajuntament de Begur per urbanitzar aquesta zona (i possiblement també altres zones del municipi).

Respecte a la Cala d’Aiguafreda, l’activitat urbanística de l’Ajuntament de Begur en l’última legislatura ha estat també intensa per a facilitar que la família propietària de la majoria dels terrenys pogués consolidar les seves expectatives de negoci, en aquest cas, des del principi del mandat. Així, el mes de gener de 2016, l’Ajuntament va començar a aplanar-li el camí, aprovant un Avanç de Modificació del POUM que preveu compartimentar en diversos sub-polígons l’únic Polígon d’Actuació P-14 d’Aiguafreda en el qual es preveu edificar més de 250 finques. Aquesta compartimentació és la condició necessària per a l’edificació, doncs sense ella resulta, en la pràctica, impossible construir-hi a causa de la falta d’acord dels propietaris en un únic àmbit tan gran.

La Comissió d’Urbanisme va informar favorablement aquesta Modificació, en data 25 de juliol de 2016, i, en data 29 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament la va aprovar inicialment. Totes dues administracions col·laboren unides, fomentant activament la implantació en el territori d’un model d’ordenació pre-constitucional grollerament insostenible i prohibit en el nostre ordenament des de l’any 2002, i ambdues cooperen per a consolidar-lo avui a Begur, mes de 60 anys després, en contra de la Llei i del sentit comú.

Quant a la promoció anomenada “Jardins de Sa Riera Living”, l’Ajuntament, amb la seva activa actuació urbanística en aquest legislatura, també ha cooperat necessàriament amb el fons d’inversió immobiliari estranger que el promou i que persegueix la construcció de 52 habitatges en uns terrenys amb pendents molt superiors al 20% i que alhora presenten un elevat valor paisatgístic, ambiental i social. Cal remarcar, a més, que segons el setmanari El Triangle, l’empresa suïssa que promou els “Jardins de Sa Riera” té les arrels a Andorra i podria estar vinculada al cas del 3%.

Aspectes que no han impedit que, en data 20 de febrer de 2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament aprovés el Projecte d’urbanització dels terrenys i, només 12 dies després atorgués la llicència per a la construcció d’aquest complex immobiliari urbanísticament insostenible i èticament reprovable.

Però aquests no són els únics projectes urbanístics insostenibles que fan perillar greument el futur de la vila. Les petites cales de Sa Riera, Sa Tuna, Aiguablava i Fornells (totes elles classificades actualment com a sòl urbà), han experimentat en les últimes dècades un creixement urbanístic continuat de segones residències, modificant de manera crítica l’entorn natural i el paisatge característic de la zona. Una explosió que continua molt latent a hores d’ara, doncs actualment es podrien arribar a desenvolupar fins a 6 nous hotels i més de 1.000 habitatges en aquesta petita vila de la Costa Brava.

Tot l’exposat en aquesta carta oberta és fàcilment demostrable, i si no es posa fre immediat a l’amenaça real que comporta l’especulació urbanística, patirem la pèrdua irreversible d’hectàrees de sòl costaner amb un valor paisatgístic i ambiental incalculable que, des de fa més d’un segle, significats exponents de la nostra cultura han difós i han protegit, dedicant milers d’hores de la seva vida a contemplar-los per a enquadernar, emmarcar i dansar amb les obres d’art que els van inspirar. Aquests paisatges i les obres que resulten de la seva admiració són avui part indisponible del nostre patrimoni i, per a molts de nosaltres, de la nostra pròpia vida. Josep Pla, Carmen Amaya, Ernest Descals o Joan Vinyoli han passat a la història com a defensors d’aquesta costa i d’aquest territori, la història que van descriure és també la nostra i la de vostès. Ningú té dret destruir-la en benefici propi, ni en qualitat d’autor ni en qualitat de cooperador necessari.

Finalment, els diem, que l’engany no només requereix paraules. També es demostra quan els actes evidencien exactament el contrari del que predica. Sr. Loureiro, encara ressona la pregunta que va formular el passat mes de febrer en el Casino de Begur, en una al·locució televisada en la qual vostè ens va interpel·lar sobre com parar la voràgine edificatòria a Begur. La resposta és molt elemental: no aprovant en una única legislatura (la seva) més de 4 Projectes d’Urbanització i de reparcel·lació que emparen models urbanístics insostenibles, ni tampoc promovent fins a 2 Modificacions de planejament general que estan fomentats en contra de la Llei. Però l’engany sorgeix, igualment, quan algú afirma el contrari del que la realitat demostra.

Sr. Calvet, no es pot afirmar que no li és possible parar projectes en execució perquè aquesta no és una competència de la Generalitat. Vostè sap, millor que ningú, que la Generalitat, en exercici de les seves competències urbanístiques legalment atribuïdes, ha bloquejat Projectes constructors emparats en llicències municipals atorgades sobre sòl urbà, i ho ha fet no fa gaire, tant en el nucli de Pedra, en el municipi de Bellver de Cerdanya, com en l’àmbit de Torre Negra a Sant Cugat. Davant la sospita d’atorgament de llicencies en contra de la Llei (perquè emparen l’edificació en pendents superiors al 20% i implanten models d’ordenació clarament NO sostenibles) qualsevol persona, i més encara la mateixa Generalitat de Catalunya, pot instar la seva revisió d’ofici, perquè l’empara la Llei de Procediment Administratiu i perquè ho exigeix la Llei d’Urbanisme.

Sr. Calvet i Sr Loureiro, cadascú decideix com passar a la història. Molts dels artistes que van elevar aquesta part de la costa Brava a categoria d’obra d’art així ho van fer i van triar bé. També ho van fer uns altres, però en sentit contrari, com el Sr. Manuel Fraga Iribarne, que fa 50 anys, el dia 5 de juliol de 1969, quan va inaugurar la Delegació Provincial d’Informació i Turisme de Girona va defensar el mateix model de turisme que avui estan defenent, tant l’Ajuntament de Begur, com la Generalitat de Catalunya: promovent l’explotació de la Costa Brava basant-se en la cerca d’inversions immobiliàries (la majoria estrangeres), com a mecanisme de dinamització de l’activitat turística i econòmica, sobrepassant els límits dels ecosistemes i la capacitat de càrrega del territori, i sense la previsió de cap mesura de contenció als abusos que el model proposat provoca. Aquest model és el que el Sr. Fraga defensava dient el següent:

Quería hacer constar, que el turismo se trata de una actividad joven nacida paralelamente a las necesidades del Estado, para atender a cuanto entraña evolución y cambios sociales de esta época en que nos ha tocado vivir, en la que el trabajo por equipo busca el intento de esta finalidad que se logra trabajando hacia afuera, buscando y captando en el exterior las necesidades y formas de convivencia, que permitan luego efectuar los estudios en busca de soluciones adecuadas. Si ello es siempre necesario, hay que resaltarlo principalmente en esta provincia de Gerona, que reúne en si el mejor conjunto turístico de esta Costa Brava privilegiada.

Sr. Calvet i Sr. Loureiro, avui els volem recomanar que llegeixin “Les 5 Histories de Mar” de Josep Pla i els poemes de “Tot és ara i res” de Joan Vinyoli, que contemplin les pintures dels paisatges de Begur d’Ernest Descals i que admirin en la pel·lícula “Los Tarantos” la força de la dansa flamenca que “Mas Pinc” va inspirar a Carmen Amaya, per a que es replantegin la seva decisió de passar a la història com els que van cooperar necessàriament a destruir la identitat de la seva font d’inspiració.

Atentament,

cropped-logo-sos-aiguafreda-llarg.png

Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur

Descarregar la carta en Català – Descargar la carta en Castellano – Télécharger la lettre en Français

Notícies pròpies, Totes les notícies

Al•legacions al Pla Director Urbanístic del litoral gironí

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur presenta, conjuntament amb Ecologistes en Acció de Catalunya, les al·legacions al Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, així com les al·legacions corresponents al Document Ambiental Estratègic.

El document presentat, tot i que contempla aspectes generals de la Costa Brava, fa un anàlisi profund del model urbanístic de Begur (Baix Empordà), per tractar-se d’una de les viles de la Costa Brava amb major potencial edificatori i que incompleix àmpliament el creixement previst en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

Imagen1

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar el mes de febrer passat la revisió del Pla Director Urbanístic (PDU) del litoral gironí, per tal de personar-se en aquest tràmit, Ecologistes en Acció i la Plataforma SOS Aiguafreda han presentat nombroses al·legacions a aquest Pla, implorant a la Generalitat de Catalunya que impulsi un canvi de rumb radical amb respecte el model urbanístic actual de la Costa Brava, per tractar-se d’un model clarament depredador amb els recursos naturals escassos i els paisatges de la zona. En les al·legacions presentades, les entitats han volgut centrar principalment el focus en Begur, un municipi del Baix Empordà que consta d’uns 4.200 habitants i que pateix una forta sobresaturació turística els mesos d’estiu, quan la seva població pot arribar a multiplicar-se per 10.

Continue reading “Al•legacions al Pla Director Urbanístic del litoral gironí”

Notícies pròpies, Totes les notícies

Alegaciones al Plan Director Urbanístico del litoral de Girona

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem Begur presenta, junto con Ecologistas en Acción de Catalunya, las alegaciones al Plan Director Urbanístico de revisión de los suelos no sostenibles del litoral de Girona, así como las alegaciones correspondientes al Documento Ambiental Estratégico.

El documento presentado, aunque contempla aspectos generales de la Costa Brava, hace un análisis profundo del modelo urbanístico de Begur (Baix Empordà), por tratarse de una de las poblaciones de la Costa Brava con mayor potencial edificatorio y que incumple ampliamente el crecimiento previsto en el Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona.

Imagen1La Comisión Territorial de Urbanismo de Girona aprobó el pasado mes de febrero la revisión del Plan Director Urbanístico (PDU) del litoral gerundense, para personarse en este trámite, Ecologistas en Acción y la Plataforma SOS Aiguafreda han presentado numerosas alegaciones a este Plan, implorando a la Generalitat de Catalunya que impulse un cambio de rumbo radical con respecto al modelo urbanístico actual de la Costa Brava, por tratarse de un modelo claramente depredador con los recursos naturales escasos y los paisajes de la zona. En las alegaciones presentadas, las entidades han querido centrar principalmente el foco en Begur, un municipio del Baix Empordà que consta de unos 4.200 habitantes y que sufre una fuerte sobresaturación turística los meses de verano, cuando su población puede llegar a multiplicarse por 10.

Continue reading “Alegaciones al Plan Director Urbanístico del litoral de Girona”

Aparició en mitjans, Notícies pròpies

“Salvar la Costa Brava”, a “30 minuts”

El 17 de març a les 21h55 el programa “30 minuts” de TV3 emetrà el documental “Salvar la Costa Brava” que tracta sobre la reactivació del sector immobiliari a la Costa Brava.

Durant la realització del documental, l’equip del “30 minuts” ha entrevistat a nombrosos actors, entre els quals plataformes locals com “SOS Aiguafreda – Salvem Begur”, i d’altres entitats ecologistes que ens hem unit sota el paraigües de SOS Costa Brava amb l’objectiu de preservar els últims paratges naturals de la costa.

Aquí podreu accedir al documental de “30 minuts” 

Notícies pròpies, Totes les notícies

Informe de SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur sobre el planejament urbanístic a Begur

PortadaLa Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur fa públic un informe per donar a conèixer els principals impactes ambientals i socials derivats del model urbanístic actual del municipi de Begur (Baix Empordà).

Descarregar aquí l’informe complert sobre el planejament urbanístic a Begur.

En el document s’inclou una llista amb les preocupacions i peticions de la Plataforma, que, entre d’altres, sol·licita una revisió profunda del planejament urbanístic de Begur i la desclassificació de tots aquells sectors d’interès natural amb pendents superiors al 20%. Finalment, l’informe conclou amb un resum dels principals casos urbanístics que SOS Aiguafreda ha tractat fins l’actualitat: la cala d’Aiguafreda, la Pedrera de s’Antiga i els Jardins de Sa Riera.


Per donar suport econòmic a la Plataforma SOS Aiguafreda (que ha de fer front als múltiples casos que afecten el futur del municipi) visiteu la secció col.labora.

Notícies pròpies, Totes les notícies

Els “Jardins de Sa Riera” protagonitzen una nova denuncia urbanística a Begur

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció interposen una denúncia urbanística contra els actes d’edificació i d’urbanització dels “Jardins de Sa Riera”. Un projecte que pretén construir unes 52 vivendes a tocar de la platja de Sa Riera (Begur).

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció de Catalunya han presentat una altra denúncia urbanística a l’Ajuntament de Begur, aquest cop contra els actes d’edificació i d’urbanització que s’estan executant a Sa Riera, Begur, així com també denuncien la tala d’arbres i el moviment de terres iniciats. Continue reading “Els “Jardins de Sa Riera” protagonitzen una nova denuncia urbanística a Begur”

Notícies pròpies, Totes les notícies

Los “Jardines de Sa Riera” protagonizan una nueva denuncia urbanística en Begur

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur y Ecologistas en Acción interponen una denuncia urbanística contra los actos de edificación y de urbanización de los “Jardines de Sa Riera”. Un proyecto que pretende construir unas 52 viviendas cerca de la playa de Sa Riera (Begur).

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur y Ecologistas en Acción de Cataluña han presentado otra denuncia urbanística al Ayuntamiento de Begur, esta vez contra los actos de edificación y de urbanización que se están ejecutando en Sa Riera, Begur, así como también denuncian la tala de árboles y el movimiento de tierra iniciados. Continue reading “Los “Jardines de Sa Riera” protagonizan una nueva denuncia urbanística en Begur”

Notícies pròpies, Totes les notícies

L’acte de SOS Aiguafreda omple el Casino de Begur

Ahir, 26 de gener de 2019, més de 200 persones varen omplir el Casino Cultural de Begur durant l’acte informatiu organitzat per la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, en col·laboració amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava.

L’acte va iniciar amb Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Acció i SOS Aiguafreda, que va explicar els plans urbanístics de Begur i les amenaces que planen sobre el patrimoni natural i cultural de la vila. La presentació va contemplar també els efectes negatius d’algunes de les urbanitzacions més insostenibles que trenquen el paisatge i l’harmonia de la vila, així com els impactes ambientals més rellevants com a fruit del creixement urbanístic continu de Begur. “Un creixement  que ha suposat un increment de la superfície urbanitzada a la vila de 142% en 16 anys”.

Acte seguit va intervenir l’Eduard de Ribot, activista i advocat de SOS Costa Brava, que va explicar els múltiples projectes urbanístics que afecten la Costa Brava de Nord a Sud (alguns dels quals ja han estat denunciats per aquesta plataforma) i els impactes que el desenvolupament d’aquests projectes podrien ocasionar sobre el futur de la regió. Atès que l’acte tenia lloc a Begur, l’advocat va fer un repàs més exhaustiu dels casos que planen sobre la vila, com ara els casos de la cala d’Aiguafreda i el de la pedrera de s’Antiga, i va anunciar l’imminent denúncia urbanística relativa al sector Van de Walle a Sa Riera (Urbanització de Jardins de Sa Riera Living) que la Plataforma SOS Aiguafreda presentarà aquesta mateixa setmana. Continue reading “L’acte de SOS Aiguafreda omple el Casino de Begur”

Notícies pròpies, Totes les notícies

26 de gener – Acte informatiu “Salvem la Costa de Begur”

Acte informatiu i debat per un territori digne

Hora: 10h30 a 12h00  |  Lloc: Casino Cultural, Begur

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur organitza aquest dissabte un acte informatiu a Begur (Baix Empordà) per explicar els plans urbanístics del municipi i les amenaces que planen sobre el patrimoni natural i cultural de la vila; la denúncia urbanística relativa al sector Van de Walle a Sa Riera (Urbanització de Jardins de Sa Riera Living) que la Plataforma presentarà aquesta mateixa setmana; així com una anàlisis dels sectors a Begur afectats per la moratòria proposada per la Generalitat que implica la suspensió de llicències per construir en la franja dels 500 metres del litoral. Continue reading “26 de gener – Acte informatiu “Salvem la Costa de Begur””

Notícies pròpies, Totes les notícies

Un gran pas en la conservació de la costa de Begur i de la Costa Brava

22 10 18_032

SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur considera una gran notícia la moratòria proposada aquest gener per la Comissió d’Urbanisme de Girona “El fet que s’hagi nclòs la urbanització de la Pedrera de s’Antiga, així com la de la cala d’Aiguafreda són excel•lents notícies. A Sa Riera, a més, aquesta moratòria inclou tres sectors més que es pretenien urbanitzar molt a prop de la platja (sectors Sa Riera i Es Torradors A i B), doncs mitjançant aquesta moratòria s’ha aconseguit reduir uns 50 nous habitatges i 1 hotel en la zona de Sa Riera i uns 265 nous habitatges i 3 hotels en la zona d’Aiguafreda”. Continue reading “Un gran pas en la conservació de la costa de Begur i de la Costa Brava”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia urbanística contra la construcció d’habitatges de luxe a la Pedrera de s’Antiga (Begur)

Ecologistes en Acció de Catalunya, en nom de la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, presenta avui una denuncia urbanística contra l’Ajuntament de Begur per les obres que s’estan duent a terme a la Pedrera de s’Antiga, un paratge situat al bell mig de la Costa Brava.

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, que es va crear el passat mes de juny per fer un front comú contra la urbanització de 71 hectàrees a la cala d’Aiguafreda, inicia una nova actuació contra l’Ajuntament de Begur Continue reading “La Plataforma Salvem la Costa de Begur presenta una denúncia urbanística contra la construcció d’habitatges de luxe a la Pedrera de s’Antiga (Begur)”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma “Salvem la Costa de Begur” presenta una denuncia urbanística contra la construcción de viviendas de lujo en la Cantera de s’Antiga (Begur)

Ecologistas en Acción de Cataluña, en nombre de la Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, presenta hoy una denuncia urbanística contra el Ayuntamiento de Begur por las obras que se están llevando a cabo en la Cantera de s’Antiga, un paraje situado en el centro de la Costa Brava.

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, que se creó el pasado mes de junio para hacer un frente común contra la urbanización de 71 hectáreas en la cala de Aiguafreda, inicia una nueva actuación contra el Ayuntamiento de Begur Continue reading “La Plataforma “Salvem la Costa de Begur” presenta una denuncia urbanística contra la construcción de viviendas de lujo en la Cantera de s’Antiga (Begur)”

Notícies pròpies, Totes les notícies

“Los jardines de Sa Riera” otro proyecto urbanístico insostenible que atenta la costa de Begur

Hace pocos días se ha publicado un vídeo mostrando la nueva promoción de 52 pisos de lujo en la playa de Sa Riera (Begur, Baix Empordà). En una zona esencialmente boscosa que ya se ha empezado a deforestar.

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur, de la que forma parte Ecologistas en Acción, clasifica esta obra como un nuevo atentado contra la costa y alerta que el crecimiento urbanístico insostenible de Begur deformará para siempre esta zona, dañando el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio del municipio.

La deforestación que está teniendo lugar en Sa Riera es como consecuencia de un proyecto llevado a cabo por la empresa Suiza Stoneweg S.A., conjuntamente con Sorigué, bajo el nombre de Jardines de Sa Riera living. En su vídeo promocional se ve claramente como aprovechan los valores naturales de la Costa de Begur para vender 52 viviendas exclusivas bajo el lema “A pie de playa y en plena naturaleza Continue reading ““Los jardines de Sa Riera” otro proyecto urbanístico insostenible que atenta la costa de Begur”

Notícies pròpies, Totes les notícies

“Els jardins de Sa Riera” un altre projecte urbanístic insostenible que atempta la costa de Begur

Fa pocs dies que s’ha publicat el vídeo de la nova promoció de 52 pisos de luxe a la platja de Sa Riera (Begur, Baix Empordà). Una zona essencialment boscosa que ja s’ha començat a desforestar. 

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la costa de Begur, de la que forma part Ecologistes en Acció, classifica aquesta obra com un nou atemptat contra la costa i alerta que el creixement urbanístic insostenible de Begur deformarà per sempre més aquesta zona, malmetent el medi ambient, el paisatge i el patrimoni del municipi.

Continue reading ““Els jardins de Sa Riera” un altre projecte urbanístic insostenible que atempta la costa de Begur”

Notícies pròpies, Totes les notícies

Un mar d’agraïments

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda volem dedicar unes paraules d’agraïment a totes les persones que han col·laborat en la campanya de micromecenatge per recaptar fons.

La campanya iniciada el passat mes de juliol mitjançant la plataforma Goteo ha estat tot un èxit i ens ha permès obtenir els diners necessaris per lluitar contra el desenvolupament urbanístic a la cala d’Aiguafreda. Una cala pràcticament verge del municipi de Begur on es pretén construir centenars de segones residències i fins a tres nous hotels. Restarà per veure si podem aturar aquest projecte sense la necessitat d’anar per via penal (fet que segurament ens obligaria a reobrir un nou projecte de recaptació de fons), però això només ho sabrem d’aquí forces mesos. Continue reading “Un mar d’agraïments”

Notícies pròpies, Totes les notícies

Un mar de agradecimientos

La Plataforma “Salvem la cala d’Aiguafreda” queremos dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la campaña de micromecenazgo para recaudar fondos.

La campaña iniciada el pasado mes de julio mediante la plataforma Goteo ha sido todo un éxito y nos ha permitido obtener el dinero necesario para luchar contra el desarrollo urbanístico en la cala de Aiguafreda. Una cala prácticamente virgen del municipio de Begur donde se pretende construir cientos de segundas residencias y hasta tres nuevos hoteles. Quedará por ver si podemos detener este proyecto sin la necesidad de ir por vía penal (en cuyo caso seguramente estaríamos obligados a reabrir un nuevo proyecto de recaudación de fondos), pero esto sólo lo sabremos a ciencia cierta dentro de algunos meses. Continue reading “Un mar de agradecimientos”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda posa en seriós dubte l’existència de suposades indemnitzacions milionàries

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda posa en seriós dubte l’existència de suposades indemnitzacions milionàries i sol·licita un Dictamen jurídic de la Generalitat de Catalunya sobre l’existència o no d’un supòsit de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

tuitLa Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda, davant de les declaracions efectuades per l’Alcalde de Begur, el Sr. Joan Manel Loureiro, en relació a l’expedient urbanístic d’Aiguafreda que impulsa i promou l’Ajuntament de Begur amb la finalitat d’agilitzar la urbanització de la cala d’Aiguafreda i la construcció de més de 260 nous habitatges i 3 hotels, i en particular, en relació a la suposada obligació d’abonar importants indemnitzacions als Promotors Continue reading “La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda posa en seriós dubte l’existència de suposades indemnitzacions milionàries”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda proposa una nova bateria de miradors per complementar la ruta promoguda per l’Ajuntament de Begur per descobrir el municipi

La Plataforma vol impulsar així un recorregut pels indrets més amenaçats i que, fins que no s’acabin de destruir, encara poden ser considerats paratges amb elevats valors naturals i paisatgístics.

La plataforma ciutadana Salvem la cala d’Aiguafreda sol·licita l’ampliació de la ruta de 17 miradors, donada a conèixer recentment pel consistori, per a que representin més fidelment els plans urbanístics promoguts per l’Ajuntament de Begur.

El recorregut proposat per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament està integrat per diversos punts d’observació, com ara el Castell de Begur, Sant Ramón o el Mas d’en Pinc, amb l’objectiu de donar a conèixer el territori i ser un element més de promoció turística del municipi. Continue reading “La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda proposa una nova bateria de miradors per complementar la ruta promoguda per l’Ajuntament de Begur per descobrir el municipi”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem Aiguafreda tindrà un punt informatiu durant la Festa Major de Sa Tuna

festa-major-agendaEl dia 9 d’agost, la Plataforma Salvem Aiguafreda disposarà d’un stand informatiu durant tot el dia a la cala de Sa Tuna.

En aquest stand, que estarà situat dintre del “Market de Sa Tuna”, un petit mercat de productes artesanals, els membres de la Plataforma informaran a la gent i disposaran de diversos materials amb informacions sobre les previsions urbanístiques de l’Ajuntament de Begur i, en particular, les relatives a la cala d’Aiguafreda. Continue reading “La Plataforma Salvem Aiguafreda tindrà un punt informatiu durant la Festa Major de Sa Tuna”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma donem la benvinguda a Begur al President Joaquim Torra

Ahir, 3 d’agost de 2018, aprofitant la visita del President de la Generalitat de Catalunya a Begur, la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda va aprofitar l’oportunitat per entregar-li al Molt Honorable Joaquim Torra una carta emotiva, alhora que reivindicativa, així com una foto de la cala d’Aiguafreda.

En aquesta carta, els membres de la Plataforma sol·licitem al Presidentla preservació de la costa de Begur, i en particular de la cala d’Aiguafreda, i li recordem que voler créixer sense sentit ja està prohibit en l’ordenament urbanístic. Continue reading “La Plataforma donem la benvinguda a Begur al President Joaquim Torra”

Notícies pròpies, Totes les notícies

Èxit en la roda de premsa organitzada per la Plataforma a Begur

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda es mostra molt satisfeta per l’èxit de la roda de premsa organitzada ahir, 19 de juliol, al Mas d’en Pinc a Begur.

En aquesta roda de premsa l’entitat va explicar els següents passos que té previstos, així com la campanya de recaptacions de fons que ha iniciat per poder fer front a les despeses administratives i judicials per aturar la modificació del pla d’ordenació urbana municipal (POUM) al sector d’Aiguafreda de Begur, que preveu finalitzar la part pendent d’una urbanització que data del 1975. La urbanització, segons la memòria del POUM (disponible aquí), afecta 70 hectàrees i preveu fins a 264 nous habitatges i tres hotels. Continue reading “Èxit en la roda de premsa organitzada per la Plataforma a Begur”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda convoca una roda de premsa a Begur pel dijous 19 de juliol a les 11h

khqwyofx323422.jpg.[pr]La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda, organitza una roda de premsa al Mas d’en Pinc per explicar les al·legacions presentades en relació a la Modificació puntual del POUM en el sector d’Aiguafreda, al municipi de Begur. Una actuació urbanística de la dècada dels setanta que implica la construcció de nous hotels i centenars de noves cases en una zona majoritàriament boscosa Continue reading “La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda convoca una roda de premsa a Begur pel dijous 19 de juliol a les 11h”

Notícies pròpies, Totes les notícies

I què passarà amb l’hàbitat de les aus protegides?

La merla blava, el duc, el falcó pelegrí, el falciot pàl·lid, el corb marí i l’àliga cuabarrada són espècies d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats (Directiva 79/409/CEE). L’àliga cuabarrada, a més, és una espècie amenaçada (Decret Legislatiu 2/2008). Totes aquests espècies són presents al municipi de Begur i, en concret, a la zona d’Aiguafreda.

Póster aus @SOSAiguafreda Continue reading “I què passarà amb l’hàbitat de les aus protegides?”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda llança una campanya de micromecenatge per recaptar fons

Sota el lema “Salvem la cala d’Aiguafreda, espai natural de la Costa Brava”, la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda posa en marxa la recaptació de fons per fer front al procés judicial.

La Plataforma ciutadana Salvem la cala d’Aiguafreda, amb el suport d’Ecologistes en Acció, inicia avui una campanya de micromecenatge col·laboratiu per recaptar fons i poder així obtenir els diners necessaris per fer front a les despeses administratives i judicials que s’ocasionaran en els propers mesos i anys, arrel de les previsions urbanístiques de la cala d’Aiguafreda, al municipi de Begur. Continue reading “La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda llança una campanya de micromecenatge per recaptar fons”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda fem una crida urgent per presentar al·legacions

El proper divendres dia 13 de juliol finalitza el termini d’informació pública per presentar al·legacions contra les previsions urbanístiques del POUM pel sector d’Aiguafreda (Begur, Costa Brava). Es tracta d’una àrea litoral on actualment es pretén permetre el desenvolupament urbanístic i la implantació de centenars de nous habitatges, així com fins a 3 nous hotels.

La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda, entitat formada per un grup de persones, la majoria veïns i veïnes del municipi, ja ha presentat unes al·legacions extenses a l’Ajuntament de Begur (a través de les entitats Ecologistes en Acció i Associació de Naturalistes de Girona), per tal de personar-se en el tràmit d’informació pública d’aquest projecte. Continue reading “La Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda fem una crida urgent per presentar al·legacions”

Notícies pròpies, Totes les notícies

La Costa Brava amenazada por un nuevo proyecto urbanístico

Cuenta atrás para salvar de la especulación urbanística a la cala de Aiguafreda, uno de los últimos tramos vírgenes del municipio de Begur en la Costa Brava.

La plataforma Salvem Aiguafreda y la plataforma SOS Costa Brava, en las que participa Ecologistas en Acción, rechazan el proyecto urbanístico y exigen su retirada.

Comunicado de Ecologistes en Acción y la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda

aiguafreda2En Begur, un municipio de la Costa Brava que durante los meses estivales multiplica por diez su población habitual, el Ayuntamiento pretende construir en 70 hectáreas ubicadas en la última cala prácticamente virgen de su costa, concretamente en la cala de Aiguafreda.

El plan permite construir más de 400 viviendas de segunda residencia, la mayoría unifamiliares, sin contar las nuevas plazas hoteleras a edificar en los cuatro emplazamientos previstos (incluyendo tres nuevos hoteles). El techo total previsto es de 145.564 metros cuadrados y, todo ello, sin el apoyo de ningún estudio de impacto ambiental, ni paisajístico. Continue reading “La Costa Brava amenazada por un nuevo proyecto urbanístico”

Notícies pròpies, Totes les notícies

Compte enrere per salvar la cala d’Aiguafreda de l’especulació urbanística, un dels últims trams verges de la costa de Begur

Comunicat d’Ecologistes en Acció i la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda

Aiguafreda-una-preciosa-cala-en-Begur

A Begur, un municipi encantador de la Costa Brava que durant els mesos estivals multiplica per 10 la seva població habitual, l’ajuntament pretén construir en 70 hectàrees situades en l’última cala pràcticament verge de la seva costa, concretament a la cala d’Aiguafreda.

El sostre total previst és de 145.564 metres quadrats. El pla permet construir més de 400 habitatges de segona residència, la majoria unifamiliars, sense comptar les noves places hoteleres a edificar en els 4 emplaçaments previstos (incloent 3 nous hotels). Tot això, sense el suport de cap estudi d’impacte ni paisatgístic. Continue reading “Compte enrere per salvar la cala d’Aiguafreda de l’especulació urbanística, un dels últims trams verges de la costa de Begur”