Dades urbanístiques

Actualment, en sòl urbanitzable, es preveu construir en tot el terme municipal de Begur 2 nous hotels i fins a 712 habitatges. La immensa majoria d’aquests habitatges planificats, i que es troben repartits en uns 20 sectors de sòl urbanitzable (encara no executats), seran destinats a segones residències de tipus unifamiliar i plurifamiliar. Un model d’urbanisme insostenible i que consumeix molt territori i recursos. 

Actualment, en sòl urbà, es preveu ampliar un hotel existent a la cala d’Aiguafreda i construir fins a 4 nous hotels (3 en la zona d’Aiguafreda i 1 a Sa Riera), així com més de 1.000 habitatges (la majoria de tipus unifamiliar). Val a dir, però, que vora el 40% del sòl urbà (que es troba repartit en uns 34 sectors per tot el municipi) ja podria estar edificat. En el mapa de sòl urbà només es mostren els 19 sectors considerats més rellevants.